Privacyverklaring

Ingangsdatum 21-02-2017 om 09:58

Privacy verklaring

   

Privacy beleid

Bij elk volgend bezoek aan onze webshop of verzending van e-mail herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze webshop bewaren wij uw e-mailadres als u Cookies accepteert.

Deze informatie wordt gebruikt 
- voor intern gebruik
- om u later te contacteren voor nieuwsberichten en aanbiedingen, als u kiest voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek), zie verder hieronder bij "Cookies".

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector (SLL beveiliging).
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server (SLL)
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen in onze webshop (SSL).


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
- Per email: mailadres gemeente
- Per telefoon: telefoonnummer gemeente
- Per brief: adres gemeente.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mail adres, met vermelding "Geen nieuwsbrief".

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal naam gemeente webshop  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de mail mailadres gemeente

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u dat doen in uw account of een melding sturen naar mailadres gemeente.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met naam gemeente webshop, op het hierboven vermelde adres.